Log in

Het is een bekend gegeven dat de logopedie met een groot vacatureoverschot kampt. Hoog tijd om hier iets aan te doen. Onder de noemer ‘Alle beetjes helpen’ zijn we een awareness campagne gestart om zij-instromers en herintreders te bewegen het vak logopedie (weer) te omarmen zodat de groeiende groep cliënten geholpen kan worden.

Zij-instromers en herintreders zijn een lastige doelgroep om te bereiken. Zij komen niet massaal samen op een speciale facebook-pagina en of hebben geen opvallende overeenkomstige interesses die we kunnen targetten in sociale mediacampagnes. In de meeste gevallen weet een zij-instromer of herintreder logopedie zelf nog niet dat zij of hij er een is.

Via verschillende kanalen gaan we de komende tijd de campagne uitzetten. We krijgen daarbij ondersteuning van de hogescholen, het kwaliteitsregister paramedici en de uitgeverij Pearson. Binnenkort hopen we