Lees verder
Op 1 juli jl. is het online oefenprogramma spraakafzienoefenen.nl gelanceerd. De ontwikkelaars, Caroline van Daelen en Paula Hettinga, beiden logopedist, zijn trots dat de website www.spraakafzienoefenen.nl nu voor iedereen gratis beschikbaar is.
Redactie

De website is officieel in gebruik genomen door Gerard de Vijlder en Peter Helmhout namens Stichting Plots- en laatdoven.

De Raad voor Gezondheidsonderzoek maakte in 2003 op basis van verschillende registraties en onderzoeken de inschatting dat circa 1 op de 10 Nederlanders slechthorend is door lawaaischade en ouderdom.

Momenteel zijn er volgens schatting door het Centraal Bureau voor de Statistiek meer dan 17,3 miljoen inwoners in Nederland waardoor de inschatting neerkomt op 1,7 miljoen slechthorenden. 1,3 miljoen mensen van 60 jaar of ouder kan onvoldoende spraak in rumoer verstaan. Een groot deel van deze groep moet nog jaren deelnemen aan het arbeidsproces.

Gelukkig biedt voor veel (plots- en laat-) doven en slechthorenden een hoortoestel of Cochleair Implantaat (CI) uitkomst. Maar wat als, ondanks deze en andere technische hulpmiddelen, de verstaanbaarheid toch te wensen overlaat?

Om deze groep te ondersteunen hebben Caroline van Daelen en Paula Hettinga deze website ontwikkeld. Door te leren spraakafzien, aflezen van klanken van iemands mond, gecombineerd met non-verbale communicatie zoals mimiek en lichaamstaal) kunnen slechthorenden en (plots- en laat-) doven weer beter deelnemen aan een gesprek.

Het idee is ontstaan vanuit de praktijk. Beide logopedisten geven, ieder vanuit hun eigen logopediepraktijk, trainingen spraakafzien. Zij kregen vaak de vraag of er ook iets was om de lessen thuis zelfstandig te kunnen herhalen. Dat was voor hen de aanleiding voor het ontwikkelen van een digitaal oefenprogramma waarmee spraakafzien zelfstandig en op elk gewenst tijdstip geoefend kan worden. Dankzij financiële steun van de fondsen Handicap.nl en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars kon het digitaal oefenprogramma Spraakafzien worden verwezenlijkt.

www.spraakafzienoefenen.nl is een zeer uitgebreid oefenprogramma geworden. In 12 lessen worden 1.200 oefeningen met filmpjes aangeboden, oplopend in moeilijkheidsgraad. De vooruitgang is steeds terug te zien in scores per oefening. Paula en Caroline raden aan om het digitale oefenprogramma te combineren met een training bij een logopedist die ervaring heeft met het geven van spraakafzien. Bij een logopedist word je begeleid; krijg je een training op maat, is er ruimte voor uitleg en worden communicatietips gegeven.