Log in

SKILZ werkt samen met cliënten, naasten en zorgverleners (waaronder logopedisten) aan het verbeteren van de kwaliteit van de langdurige zorg door het ontwikkelen, beheren en herzien van multidisciplinaire kwaliteitsinstrumenten. Drie logopedisten die hierbij betrokken zijn vertellen wat de stand van zaken is.

In 2018 is de Stichting KwaliteitsImpuls Langdurige Zorg (SKILZ) opgericht met als doel om samen met cliënten, naasten en zorgverleners de kwaliteit van de langdurige zorg te verbeteren. SKILZ doet dit door het ontwikkelen van multidisciplinaire kwaliteitsinstrumenten zoals richtlijnen, handreikingen en zorgstandaarden. SKILZ is ook verantwoordelijk voor het beheren en herzien van deze instrumenten.   

Richtlijn Slikproblemen
Aan de richtlijn Slikproblemen wordt hard gewerkt. Na de start eind 2021 en de knelpuntenanalyse zijn er drie werkgroepbijeenkomsten geweest.

Sifra