Log in
De NVLF is bezig met de herziening van de richtlijn Logopedische dossiervorming. Voor de herziening gebruiken we de input van leden die is opgehaald uit de ‘schrap- en verbetersessies’. De richtlijn gaat over welke gegevens je vastlegt in het dossier van de cliënt.
Redactie

In de conceptversie van de richtlijn zijn een aantal gegevens geschrapt en zijn een aantal gegevens omgezet van ‘basisgegeven’ naar ‘mogelijk relevant gegeven’. Dit betekent dat, naar verwachting, in de nieuwe richtlijn minder gegevens staan die je verplicht vastlegt. Dat zorgt ook voor veranderingen in de criteria kwaliteitstoets 2020. Deze criteria zijn namelijk deels gebaseerd op de basisgegevens uit de richtlijn Logopedische dossiervorming. Minder basisgegevens in de richtlijn, door opschuiving naar ‘mogelijk relevant gegeven’ of met het schrappen, betekent ook minder criteria om te toetsen. Op deze manier zetten we met elkaar weer een stap in de vermindering administratieve last.

Ook is in de conceptversie rekening gehouden met cliënten die een kort traject volgen bij de logopedist. De wens van leden was duidelijkheid in de richtlijn over waar een dergelijk dossier uit bestaat en op welk moment dit afgesloten kan worden, zonder dat allerlei overbodige velden ingevuld moeten worden.

Vervolgstappen
De concept-richtlijn is voor commentaar langs zorgverzekeraars en auditbureaus gegaan