Lees verder

In 2019 heeft de NVLF in samenwerking met het LOOL een sociale mediacampagne ontwikkeld gericht op middelbare scholieren. De campagne is een onderdeel van het ‘Fact to Act’-project waarbij we negatieve uitkomsten uit het jaarlijkse enquête onder praktijkhouders wordt omgezet in acties ter verbetering van de situatie.

Doel van de campagne is het aanprijzen van het vak Logopedie onder HAVO- en VWO-scholieren. Doelgroep jongens en meisjes tussen de 16 en 18 jaar, die op het punt staan een vervolgstudie te kiezen. En hun ouders die hen begeleiden en ondersteunen bij het vinden van een vervolgstudie.

Aanpak

In een aandoenlijke video legt 12 jarige Hedy, een meisje met stotterproblemen, uit wat logopedie voor haar persoonlijk heeft betekend. Bij het klikken op deze uiting komt de potentiële student op een zg. landingspagina waar meer wordt verteld over logopedie door middel van verschillende video’s van een student Logopedie en drie logopedisten (o, v en g). Veder vindt men hier data van de open dagen, contactgegevens en directe linkjes naar de websites van de hogescholen. Daarnaast kan men zich inschrijven voor het ontvangen van meer informatie per mail.

Bereik

De doelgroep wordt bereikt via Facebook, Instagram en YouTube met video’s van verschillende lengtes. De video’s worden elke keer in zg. ‘flights’ van twee weken uitgezet. Tussentijds wordt het bereik gemonitord en zonodig bijgesteld. In de eerste campagne van 2019-2020, deze bestond uit 3 flights, werd de video bijna 3 miljoen keer getoond in de tijdlijn van de doelgroep. Deze is 286.561 keer uitgekeken. In totaal bezochten 8.930 personen de landingspagina.

 

Campagne 2021

Dit jaar gaan we de campagne met Hedy opnieuw uitzetten, deze keer in twee flights. Er is niet gekozen om een nieuwe video te maken omdat de kosten relatief hoog zijn, de doelgroep deels anders is en herhaling van hetzelfde beeld op het deel van de doelgroep dat de campagne opnieuw ziet juist een positief effect kan hebben. De campagne is wel toegespitst op het huidige gebruik van de sociale media, bijvoorbeeld meer uitgezet op Instagram ‘stories’ ipv. de tijdlijn, en de landingspagina is aangescherpt meer vanuit het perspectief van de doelgroep.

De eerste van de twee flights in 2021 is van 8 tot en met 21 februari ingezet. Vlak voor de open dagen van de hogescholen. De video is 60.704 keer uitgekeken en 2.662 geïnteresseerden hebben doorgeklikt naar de landingspagina. De doelgroep van bestaat dit jaar uit 329.800 HAVO- en VWO-scholieren. (Bron: prognose ministerie van OCW.) De gemiddelde contactfrequentie per flight is 4. Dat betekent dat tenminste 4,6% en max.18,4% van de doelgroep de video heeft uitgekeken en 0,8% heeft doorgeklikt naar de landingspagina.

De tweede flight is begin deze week van start gegaan.