Log in

In 2019 heeft de NVLF in samenwerking met het LOOL een sociale mediacampagne ontwikkeld gericht op middelbare scholieren. De campagne is een onderdeel van het ‘Fact to Act’-project waarbij we negatieve uitkomsten uit het jaarlijkse enquête onder praktijkhouders wordt omgezet in acties ter verbetering van de situatie.

Doel van de campagne is het aanprijzen van het vak Logopedie onder HAVO- en VWO-scholieren. Doelgroep jongens en meisjes tussen de 16 en 18 jaar, die op het punt staan een vervolgstudie te kiezen. En hun ouders die hen begeleiden en ondersteunen bij het vinden van een vervolgstudie.

Aanpak

In een aandoenlijke video legt 12 jarige Hedy, een meisje met stotterproblemen, uit wat logopedie voor haar persoonlijk heeft betekend. Bij het klikken op deze uiting komt de potentiële student op een zg. landingspagina waar meer wordt verteld over logopedie door middel van verschillende video’s van een student Logopedie en drie logopedisten (o, v en g). Veder vindt men hier data van