Log in
Vorige week is de NVLF in samenwerking met het LOOL (Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie) een sociale mediacampagne gestart die scholieren laat zien hoe interessant en breed het vak van logopedie is. Het thema van de campagne is ‘Wat wil jij later worden?’ en geeft op treffende wijze een kijkje in de logopediepraktijk.
Redactie

De behoefte aan logopedisten neemt toe, onder meer om taal- en ontwikkelingsproblemen vroegtijdig op te sporen en bij te dragen aan een hogere kwaliteit van leven van zieken en ouderen. Uit onderzoek onder de leden blijkt echter dat er nu al een tekort aan logopedisten is. Er staan steeds meer cliënten op wachtlijsten en de wachttijden voor een eerste behandeling nemen verder toe. Tegelijkertijd neemt het aantal aanmeldingen voor de hbo-opleiding logopedie af. Minder afgestudeerde logopedisten betekent groeiende krapte op de arbeidsmarkt. Daar wil de NVLF samen met het LOOL iets aan doen.

Keuzemoment

De doelgroep van de campagne is de middelbare scholier, 16- tot 18-jarige meiden en jongens, die op het punt staan een keuze te maken voor een vervolgstudie. Deze groep jongeren wordt heel precies benaderd via hun favoriete kanalen op sociale media, waar zij dagelijks gebruik van maken. Hiervoor is een gespecialiseerd bureau in de arm genomen. Zij monitoren het bereik en passen voortdurend