Log in

Op dinsdag 28 september van 18.30u tot 20.30u uur vindt er een Webinar plaats in samenwerking met Van As advocaten over Rechten en plichten arbeidsvoorwaarden in de praktijk. Joel Dolmans (advocaat) zal tijdens het Webinar de volgende onderwerpen bespreken: arbeidsvoorwaarden, stukloon, nut van functioneringsgesprekken, verantwoordelijkheden van werkgever, rechten en plichten van werkgever en werknemer, waar moet je aan denken als je iemand een contract aanbiedt, updaten van standaardmodellen (oude overeenkomsten). Uiteraard wordt daarbij uitgegaan van de relevante en meest recente wetgeving. Er is uiteraard ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

De inschrijving start 31 augustus 2021. Houd onze nieuwsbrief hiervoor goed in de gaten. Alleen NVLF leden kunnen zich aanmelden voor deze Webinar o.v.v het lidnummer. Deelname is kosteloos.

Het minimumaantal deelnemers bedraagt 15. Mocht het minimumaantal deelnemers een week voor aanvang niet worden behaald dan behoudt de NVLF zich het recht voor