Log in

Internationaal online webinar op Europese dag voor de Logopedie: 6 maart 2023
19:00 tot 20:30 uur

ESLA, de European Speech and Language Association (voorheen CPLOL) organiseert elk jaar op 6 maart de Europese dag van de Logopedie. Het thema in 2023 is: Speech and language therapists’ roles in critical care and emergency medicine. Dat kunnen we in Nederland het beste lezen als De rol van de logopedist op intensive care. Want navraag leert dat logopedisten zelden op de spoedeisende hulp (SEH) aan het werk zijn.

Logopedie op intensive care is in Nederland echter aardig ontwikkeld. Afgelopen jaar heeft een projectgroep samen met een werkgroep van logopedisten uit alle klinische werkvelden een Standpuntbepaling logopedie bij patiënten met een tracheacanule opgeleverd. Het verenigingsbestuur van de NVLF heeft het document