Lees verder
In de nieuwsbrief van eind februari is een oproep gedaan naar voorbeelden van regionale samenwerkingen. Een die nu opgezet wordt, is een regionaal samenwerkingsverband in Utrecht Stad, om te zorgen voor een sterkere positie voor logopedisten.
Redactie

Dat is het voorstel van Natalie Moekasan. Zij maakt via Therapeuticum Utrecht deel uit van een geïntegreerde eerstelijnszorg instelling (GEZ). De GEZ-gelden worden omgevormd tot O&I-gelden (Organisatie & Infrastructuur), wat hét moment vormt om hier als verenigde logopedisten gebruik van te maken. Voor het gebied Utrecht Stad en logopedisten werkend in gezondheidscentra wil zij zichtbaarheid bij met name huisartsen en zorgverzekeraars.

Meedoen

Het doel van aanwezigheid bij verdeling van de O&I-gelden is om direct bekostigd te worden en niet via de huisarts. Daarvoor is eerst een hogere organisatiegraad van de logopedisten nodig. Bij de gemeente, huisartsen en zorgverzekeraars is het belangrijk dat de beroepsgroep georganiseerd en aanspreekbaar is. Hiermee wordt de meerwaarde van logopedie inzichtelijk. Je kan meedoen als je in een Gezondheidscentrum werkt. Voor deelname aan dit initiatief kan contact opgenomen worden met Natalie Moekasan (nmoekasan@logopediezuilen.nl).

Paramedisch

In Utrecht zijn er al vormen van regio-organisaties, zoals de HUS (Huisartsen Utrecht Stad), CAU (Coöperatie Apothekers Utrecht) en FUS (Fysiotherapeuten Utrecht Stad). De vereniging van Fysiotherapeuten Utrecht werkt graag samen met andere paramedische samenwerkingsverbanden. Op termijn kan er gedacht worden om verschillende paramedische beroepen organisaties te verbinden tot bijvoorbeeld een paramedisch platform ‘Paramedici Utrecht Stad’.

Zelf een inspirerend voorbeeld van een (regionale) samenwerking? Mail deze dan naar communicatie@nvlf.nl. Wij horen er graag meer over!