Log in

Vilans, de landelijke kennisorganisatie voor langdurige zorg, heeft een overzicht gemaakt van de rolverdeling  en over het belang van samenwerking tussen onder andere de huisarts, wijkverpleegkundige, paramedici en de sociaal werker bij de behandeling van mensen met langdurige klachten als gevolg van COVID-19.

Bekijk de publicatie hier.