Log in
Het ministerie van VWS heeft het RIVM opdracht gegeven om de bredere (indirecte) impact van COVID-19 op de volksgezondheid te onderzoeken. Een essentieel onderdeel hiervan vormt de impact van COVID-19 op de uitgestelde, afgeschaalde en vermeden reguliere zorg. Ook paramedische zorg en logopedie worden genoemd in de eerste rapportage.

Lees de eerste rapportage hier.

Komende periode zullen regelmatig nieuwe rapportages gepubliceerd worden waarin de informatie over de impact van COVID-19 op de volksgezondheid wordt geüpdatet en aangevuld.

Enquête effecten coronavirus
De informatie die de NVLF aanlevert voor deze rapportages is verkregen via de enquêtes over de effecten van het coronavirus. Heb jij deel III (over de periode van 15 maart tot 10 juni 2020) al ingevuld? Het kan nog! Klik hier om de enquête in te vullen.