Lees verder

De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) Logopedie  is door het landelijk steunpunt RI&E opnieuw erkend voor een periode van 3 jaar.

De RI&E Logopedie vind je hier: http://instrumenten.rie.nl/nl/logopediepraktijken/logopediepraktijken

Door deze erkenning beschikken de logopedisten ook de komende drie jaar over een erkende RI&E en hoeft de praktijkhouder de RI&E dus niet door een gecertificeerde arbodienst/deskundige te laten toetsen.

Wat is een RI&E?
Iedere werkgever is verplicht een RI&E uit te voeren, ongeacht de omvang van het bedrijf. Naast het uitvoeren van de RI&E is een werkgever ook verplicht een plan van aanpak op te stellen. De NVLF heeft een RI&E ontwikkeld voor haar leden. Dit online instrument helpt u een RI&E uit te voeren voor uw praktijk.

Voor wie?
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de arbo-activiteiten van de werknemers naast hun andere dagelijkse verantwoordelijkheden en bedrijfsvoering. De digitale RI&E is specifiek ontworpen om hen te helpen door de risico’s, de juridische context, de evaluatie en het plan van aanpak (rapportages) op één plek aan te bieden. De digitale RI&E leidt u stap-voor-stap door de inventarisatie en evaluatie en bevat extra informatie om het plan van aanpak samen te stellen.

Aanpassingen in de nieuwe RI&E:

De belangrijkste aanpassingen van de nieuwe RI&E ten opzichte van de oude RI&E hebben plaatsgevonden in de onderstaande artikelen:

1.1.10   Er is beleid t.a.v. duurzame inzetbaarheid.

1.4.2     Medewerkers zijn geïnstrueerd over ergonomisch beeldschermwerken.

1.4.10   Bij gebruik van een laptop worden ergonomische hulpmiddelen toegepast.

2.1.1     De organisatie beschikt over een arbobeleid. Dit beleid is bekend bij de  medewerkers.

2.1.6     Er is een basiscontract met de bedrijfsarts óf de arbodienst dat voldoet aan de eisen uit de Arbowet.

2.1.12   Er wordt een beleid gevoerd ten aanzien van bijzondere groepen werknemers.

2.1.15   Arbeidsongevallen worden geregistreerd.

2.1.16   Er is beleid t.a.v. het gebruik en/of onder invloed zijn van alcohol, drugs en medicijnen.

2.1.17   Er is een rookbeleid aanwezig binnen de organisatie.

2.1.18   Er is een procedure voor het uiten van klachten, melden van incidenten en doen van      verbetervoorstellen.

2.3       Coronavirus/COVID-19

3.1.2     Er zijn voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig in het pand.

3.1.10   Er zijn rookmelders.

3.1.11   Er is een EHBO-verbandtrommel aanwezig.

3.2.8     Er is een werknemer aangewezen als Voldoende Onderricht Persoon (VOP) om   eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren, zoals het vervangen van  lampen.

3.2.9     Er zijn voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig.

3.2.13   Het gebouw is asbestvrij.

3.2.19   Voor het pakken van hooggeplaatste goederen is een veilig trapje of opstapje aanwezig.

3.3.4     Werkruimten kunnen voldoende worden geventileerd.