Log in

De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) Logopedie  is door het landelijk steunpunt RI&E opnieuw erkend voor een periode van 3 jaar.

De RI&E Logopedie vind je hier: http://instrumenten.rie.nl/nl/logopediepraktijken/logopediepraktijken

Door deze erkenning beschikken de logopedisten ook de komende drie jaar over een erkende RI&E en hoeft de praktijkhouder de RI&E dus niet door een gecertificeerde arbodienst/deskundige te laten toetsen.

Wat is een RI&E?
Iedere werkgever is verplicht een RI&E uit te voeren, ongeacht de omvang van het bedrijf. Naast het uitvoeren van de RI&E is een werkgever ook verplicht een plan van aanpak op te stellen. De NVLF heeft een RI&E ontwikkeld voor haar leden. Dit online instrument helpt u een RI&E uit te voeren