Log in
De nieuwe richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (HASP-paramedicus) is gepubliceerd.

In de nieuwe richtlijn HASP-paramedicus is vastgelegd:

  • op welke momenten arts en paramedicus informatie uitwisselen over een patiënt (via berichten);
  • welke gegevens arts en paramedicus met elkaar uitwisselen.

Deze richtlijn biedt paramedici en huisartsen de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De richtlijn is afgeleid van de richtlijn HASP, die al wordt toegepast door huisartsen en nu is uitgebreid voor informatie-uitwisseling met de paramedicus.

Eerste regio van start
Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) in de regio Nieuwe Waterweg Noord en Delfland, Westland en Oostland is in november 2020 als eerste regio gestart met een pilot van de richtlijn. Belangrijkste uitgangspunten: snel, veilig en correct informatie uitwisselen tussen huisartsen en paramedici en als gevolg daarvan het verbeteren van de onderlinge samenwerking zodat de patiënt hiervan profiteert. De pilot geeft inzichten of de nieuwe werkwijze meer of minder werk betekent en of collega’s elkaar daadwerkelijk beter informeren. Ook