Log in

Samen met andere partijen heeft de NVLF bijgedragen aan de richtlijn Slikproblemen die recentelijk is gepubliceerd. De richtlijn biedt zorgprofessionals in de langdurige zorg handvatten om cliënten met (risico op) slikproblemen goed te ondersteunen.

De richtlijn speelt in op de behoefte van zorgprofessionals om slikproblemen eerder te signaleren en behandeling beter vorm te geven. Door de gezamenlijke inbreng van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso), Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Parkinson NL, Ergotherapie Nederland, Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en de NVLF is de SKILZ-richtlijn voor slikproblemen een feit.

De richtlijn slikproblemen biedt zorgprofessionals in de langdurige zorg handvatten om cliënten met (risico op) slikproblemen goed te ondersteunen. Het doel hiervan is om het welzijn en de kwaliteit van leven van