Lees verder

De NVLF zoekt logopedisten die de conceptversie van de NHG-Standaard Beroerte willen becommentariëren.

In de NHG-Standaarden wordt de optimale handelwijze beschreven in de vorm van richtlijnen die voor de huisarts praktisch hanteerbaar en haalbaar zijn. Zij worden op basis van wetenschappelijke gegevens en consensus geformuleerd door een werkgroep van huisartsen, ondersteund door NHG-stafleden. Bij de herziening was ook een neuroloog, namens de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), op consultatiebasis betrokken.

Belangrijke informatie over deze herziening:

  • Het betreft een partiële herziening, waarbij de nadruk ligt op de diagnostiek van een TIA, uitvalsverschijnselen in het vertebrobasilaire stroomgebied en de acute fase.
  • Er wordt verzocht alleen de nieuwe en herziene details te becommentariëren. Commentaar bij ongewijzigde details (welke geen onderdeel zijn bij deze herziening) zal niet worden verwerkt.
  • Alle documenten worden in een latere fase nog geredigeerd.

Heb je interesse om de richtlijn van commentaar te voorzien? Mail dan g.reuter@nvlf.nl om de conceptrichtlijn en een commentaarformulier te ontvangen.

Commentaar kan ingestuurd worden t/m 18 maart 2022.

Voor meer informatie mail naar v.vandongen@nvlf.nl