Log in
Update 6 december: er zijn voldoende aanmeldingen. We willen iedereen die heeft gereageerd hartelijk bedanken.

Eind augustus deelden wij onderstaande oproep in onze nieuwsbrief en op Facebook. Als snel waren er voldoende aanmeldingen, maar helaas hebben nog niet alle logopedisten die zich destijds hebben aangemeld gereageerd. Daarom zijn de onderzoekers op zoek naar nog 2-4 logopedisten die aan dit onderzoek mee willen werken.

Revalidatie na CVA. Doe mee aan een kort onderzoek
Het bepalen van de herstelcapaciteit of het ‘revalidatiepotentieel’ en daarmee de noodzakelijke en passende revalidatiebehandeling na een CVA, wordt landelijk niet op een uniforme wijze verricht. Dit leidt o.a. tot gebrekkige revalidatiebehandeling voor de patiënt, overplaatsingen voor revalidatie en daarmee tot duurdere zorg. Daarom is gestart met een project om tot een leidraad met afspraken te komen over hoe de juiste zorg op de juiste plaats voor de individuele patiënt kan worden bepaald.

De onderzoekers zijn op zoek naar logopedisten uit verschillende werkvelden (revalidatiecentra, ziekenhuizen, verpleeghuizen en de eerstelijn) die twee keer een online vragenlijst in willen vullen.