Log in
Dinsdag deelden we in de nieuwsbrief en op Facebook een oproep voor deelname aan een onderzoek over revalidatie na CVA. Binnen 24 uur hebben we meer dan voldoende reacties ontvangen waarmee de onderzoekers aan de slag kunnen en was het maximum aantal deelnemers al bereikt. Wij willen jullie bedanken voor de medewerking aan dit onderzoek.
Redactie

We vragen de onderzoekers ons op de hoogte te houden van dit project en om de resultaten met ons te delen zodat we deze ook op de site kunnen plaatsen.

Lees hieronder de oproep die we eerder deze week plaatsten:

Het bepalen van de herstelcapaciteit of het ‘revalidatiepotentieel’ en daarmee de noodzakelijke en passende revalidatiebehandeling na een CVA, wordt landelijk niet op een uniforme wijze verricht. Dit leidt o.a. tot gebrekkige revalidatiebehandeling voor de patiënt, overplaatsingen voor revalidatie en daarmee tot duurdere zorg. Daarom is gestart met een project om tot een leidraad met afspraken te komen over hoe de juiste zorg op de juiste plaats voor de individuele patiënt kan worden bepaald.

De onderzoekers zijn op zoek naar logopedisten uit verschillende werkvelden (revalidatiecentra, ziekenhuizen, verpleeghuizen en de eerste lijn) die twee keer een online vragenlijst in willen vullen.
Er worden stellingen voorgelegd waarbij je moet aangeven in hoeverre je het ermee eens bent. Het