Log in

Eerder deze maand vroegen we jullie middels een poll naar jullie ervaringen met de herintredersregeling van het kwaliteitsregister paramedici (KP). Lees hier de resultaten van deze poll.

De poll is ingevuld door 49 logopedisten. Elf logopedisten hadden geen ervaring met de herintredersregeling, zij kregen geen vervolgvragen.

Herintredersregeling doorlopen
Bijna de helft (23) van de logopedisten die de poll heeft ingevuld is ervaringsdeskundige. Zij hebben zelf een herintrederstraject doorlopen of zijn daar op dit moment mee bezig. Wanneer zij hiermee zijn gestart varieert van 2015 tot 2021.
Bijna iedereen is het erover eens dat het goed is dat er een herintredersregeling is, omdat we daarmee laten zien dat we de kwaliteit van ons vak serieus nemen. Daartegenover staat dat ook bijna iedereen de herintredersregeling als pittig heeft ervaren. De herintredersregeling zou logopedisten niet moeten afschrikken. Voor