Log in

Vanaf augustus is het consensusdocument FEES door logopedisten opvraagbaar bij de NVLF.

Wil je het document ook opvragen, stuur dan een mail naar logopedie@nvlf.nl
Je ontvangt van ons dan een vragenlijst. Na het volledig invullen van de vragenlijst sturen we het consensusdocument binnen 5 werkdagen per mail naar je op. We zouden het fijn vinden als geïnteresseerden het document voor 8 november opvragen en de daarbij behorende enquête invullen, zodat wij deze vragenlijst kunnen analyseren.

Over het document
Dit document is opgesteld door de werkgroep ‘FEES door logopedisten’, omdat landelijke afspraken over het gebruik van FEES door logopedisten tot op heden ontbraken.

Het consensusdocument beschrijft de minimale eisen en de bekwaamheidsniveaus met volumenormen voor logopedisten. Het consensusdocument is geautoriseerd door zowel de NVLF als de Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) en heeft tot doel:

  • voorkomen dat logopedisten, die onvoldoende bekwaam zijn, endoscopieën