Lees verder
Heb jij de enquête voor de monitor contractering paramedische zorg van de NZa al ingevuld? Je kunt dit nog doen tot en met aanstaande zondag (19 januari) via de link in onderstaande uitnodiging.

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan onze enquête voor de monitor contractering paramedische zorg.

Wat staat er in de monitor?
De monitor contractering paramedische zorg is de eerste specifieke contracteringsmonitor in deze sector en verdiept op het onderdeel contractering uit de voorgaande monitor paramedische zorg. We willen monitoren hoe het contracteerproces verloopt en welke afspraken in contracten worden gemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om afspraken over innovatie van zorg, preventie, verplaatsen van zorg of verbinding met zorg in het sociale domein. Wij beperken ons in dit onderzoek tot de paramedische sectoren, die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) reguleert, namelijk fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek.

Meer over de enquête
Er zijn enquêtes voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Deze enquêtes zijn onderdeel van onze dataverzameling voor de monitor. De enquêtes bevatten vragen over het contracteerproces en de inhoud van contracten, waarbij de Juiste Zorg op De Juiste Plek (JZOJP) een belangrijk thema is. Uw antwoorden zijn daarom van groot belang als aanvulling op en voor verdere duiding van de informatie uit andere bronnen.

Hoe en wanneer is de enquête beschikbaar?
De enquête is t/m zondag 19 januari 2020, 24:00 uur online beschikbaar via:
https://www.formdesk.nl/nederlandsezorgautoriteit/PMZ_aanbieders_2020
Wij vragen u per praktijk één enquête in te vullen en vragen u om deze reden naar de AGB-code van uw praktijk.

Tot slot
Voor een zo compleet mogelijk beeld van de situatie in de praktijk is de informatie die u ons kunt verstrekken van groot belang. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs.
Bij vragen kunt u contact opnemen met ons Informatie- en Contactcentrum via telefoonnummer 088 – 770 8 770, of per e-mail: info@nza.nl.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

*****

Lees hier het nieuwsbericht over de monitor contractering paramedische zorg.