Log in
Heb jij de enquête voor de monitor contractering paramedische zorg van de NZa al ingevuld? Je kunt dit nog doen tot en met aanstaande zondag (19 januari) via de link in onderstaande uitnodiging.

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan onze enquête voor de monitor contractering paramedische zorg.

Wat staat er in de monitor?
De monitor contractering paramedische zorg is de eerste specifieke contracteringsmonitor in deze sector en verdiept op het onderdeel contractering uit de voorgaande monitor paramedische zorg. We willen monitoren hoe het contracteerproces verloopt en welke afspraken in contracten worden gemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om afspraken over innovatie van zorg, preventie, verplaatsen van zorg of verbinding met zorg in het sociale domein. Wij beperken ons in dit onderzoek tot de paramedische sectoren, die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) reguleert, namelijk fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek.

Meer over de enquête
Er zijn enquêtes voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Deze enquêtes zijn onderdeel van onze dataverzameling voor de monitor. De enquêtes bevatten vragen over het contracteerproces en de inhoud van contracten, waarbij de Juiste Zorg op De