Lees verder

Wil jij ons input geven voor de pilot rondom het multidisciplinair overleg (MDO)? Dat kan nog tot maandag 19 juli 2021, 12.00 uur.

De NVLF is voor interprofessionele samenwerking (ambitie 2) en vermeerdering van de patiëntgebonden tijd (ambitie 3). Een MDO kan de interprofessionele samenwerking om de juiste zorg op de juiste plaats te leveren stimuleren. De NVLF is hierover met de NZA in gesprek gegaan.

In het voorjaar heeft de NVLF met de NZa afgesproken om een pilot te starten rondom het multidisciplinair overleg (MDO). De NZa heeft ter voorbereiding de NVLF gevraagd een aantal inhoudelijke vragen te beantwoorden. Voor de uitwerking van deze pilot vragen we jullie input!

Vanuit de inhoud en kwaliteit van zorg wordt gekeken of er een oplossing is te vinden met als sluitstuk een passende financiering van het MDO zodat recht wordt gedaan aan indirect patiëntgebonden tijd.

Dit houdt in dat we duidelijk gaan maken welke bijdrage logopedisten leveren aan de juiste zorg op de juiste plek, passende zorg en preventie. Hierbij wordt vooral gekeken of de patiëntencategorieën waar MDO bij nodig zal zijn in kaart gebracht kan worden en wat vergoeding van het MDO de patiënt oplevert. Ofwel, we gaan concretiseren wat de (extra) indirect patiëntgebonden tijd oplevert voor de patiënt en bij welke patiënten dat nodig is. Concrete voorbeelden kunnen hierbij helpen.

Om dit in kaart te brengen hebben wij jullie inbreng nodig. Daarom verzoeken we jullie vriendelijk via deze link een aantal vragen te beantwoorden.

Vervolg

Op basis van de input die we van jullie krijgen wordt de pilot verder uitgewerkt en gaan we aan de slag met het concretiseren wat vergoeding van het MDO de patiënt oplevert en bij welke patiënten dat nodig is. Bij het uitwerken nemen we ook de onderzoeksresultaten mee over indirect patiëntgebonden tijd uitgevoerd voorjaar 2021 door Gabrielle Heijboer.

We houden jullie op de hoogte via de website en nieuwsbrief.