Log in

Wil jij ons input geven voor de pilot rondom het multidisciplinair overleg (MDO)? Dat kan nog tot maandag 19 juli 2021, 12.00 uur.

De NVLF is voor interprofessionele samenwerking (ambitie 2) en vermeerdering van de patiëntgebonden tijd (ambitie 3). Een MDO kan de interprofessionele samenwerking om de juiste zorg op de juiste plaats te leveren stimuleren. De NVLF is hierover met de NZA in gesprek gegaan.

In het voorjaar heeft de NVLF met de NZa afgesproken om een pilot te starten rondom het multidisciplinair overleg (MDO). De NZa heeft ter voorbereiding de NVLF gevraagd een aantal inhoudelijke vragen te beantwoorden. Voor de uitwerking van deze pilot vragen we jullie input!