Log in
De NVLF wil opnieuw graag weten wat de effecten zijn van het coronavirus op logopedische behandelingen. Deze cijfers kunnen we meenemen in onze gesprekken met onder andere zorgverzekeraars en het ministerie van VWS. Daarom is de vragenlijst met name gericht op de eerste lijn

De afgelopen maanden vroegen we jullie twee keer eerder een vragenlijst in te vullen. Inmiddels is er weer het nodige veranderd, want de face-to-face behandelingen worden weer opgeschaald. We willen graag weten wat op dit moment (tot 10 juni 2020) de stand van zaken is. Het invullen duurt slechts enkele minuten.

Om dubbele reacties te voorkomen verzoeken we je één vragenlijst per werkplek in te vullen.

Klik hier om de enquête in te vullen.

Alvast bedankt voor je medewerking!