Log in
Voor de uitwerking van een van de onderdelen van het Bestuurlijk Akkoord 2019-2022 wil de NVLF graag weten welke regionale monodisciplinaire en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden er op dit moment al zijn. Neem jij deel aan zo’n netwerk of samenwerkingsverband, laat het ons weten.

Een van de onderwerpen van het Bestuurlijk Akkoord 2019-2022 is de ‘organisatiegraad’.
Wil ‘De juiste zorg op de juiste plek’ (JZOJP) slagen, dan zullen zorgverleners op regionaal niveau met elkaar moeten samenwerken. Daarvoor is nodig dat zij elkaar kennen en weten wat de ander te bieden heeft. Ook is belangrijk dat de paramedische zorg als één geheel herkenbaar is en kan worden aangesproken. Alleen zo kunnen afspraken worden gemaakt met zorgverzekeraars, patiëntenvertegenwoordigers en andere zorgaanbieders. Bovendien verhoogt een dergelijke nauwe samenwerking de doelmatigheid bij inkoop en organisatie. Ook moet dit ruimte bieden voor innovatie.

Paramedisch Platform Nederland (PPN) leidt dit project. Samen met vertegenwoordigers van KNGF, Keurmerk, zorgverzekeraars, Patiëntenfederatie, NZa en het ministerie van VWS zijn we momenteel bezig met een plan van aanpak voor de komende 3,5 jaar. Onderdeel