Log in

Helaas is er een fout geslopen in de berichtgeving rondom de functiebeschrijving van de cluster-2-logopedisten in het bericht Belangrijke erkenning voor logopedisten Auris – NVLF. Dit bericht stond in de nieuwsbrief van de NVLF van 16 november. 

In dit stuk staat ‘Het bestuur van Kentalis heeft in 2020 alleen een generieke functieomschrijving voor logopedisten opgesteld in schaal 9’. Dat is feitelijk niet juist. In het proces van functiebeschrijving en functiewaardering wordt eerst de functiebeschrijving gemaakt door de werkgever, pas na instemming met de functiebeschrijving wordt de functie gewaardeerd en een schaal aan de functiebeschrijving gekoppeld.  

Bij Kentalis is in 2020 een generieke functiebeschrijving Logopedist opgesteld en voorgelegd aan de MR. Omdat de MR niet heeft ingestemd