Lees verder

Helaas is er een fout geslopen in de berichtgeving rondom de functiebeschrijving van de cluster-2-logopedisten in het bericht Belangrijke erkenning voor logopedisten Auris – NVLF. Dit bericht stond in de nieuwsbrief van de NVLF van 16 november. 

In dit stuk staat ‘Het bestuur van Kentalis heeft in 2020 alleen een generieke functieomschrijving voor logopedisten opgesteld in schaal 9’. Dat is feitelijk niet juist. In het proces van functiebeschrijving en functiewaardering wordt eerst de functiebeschrijving gemaakt door de werkgever, pas na instemming met de functiebeschrijving wordt de functie gewaardeerd en een schaal aan de functiebeschrijving gekoppeld.  

Bij Kentalis is in 2020 een generieke functiebeschrijving Logopedist opgesteld en voorgelegd aan de MR. Omdat de MR niet heeft ingestemd is de functie niet vastgesteld en dus nog niet gewaardeerd. Er is dus nog geen loonschaal gekoppeld aan deze functiebeschrijving. Wel was het de verwachting dat dit een waardering in schaal 9 op zou leveren, maar die functiewaardering is dus nog niet uitgevoerd.  

Hoe gaat het nu verder bij Kentalis? 
Omdat de MR niet akkoord is gegaan met deze functiebeschrijving moet het proces opnieuw doorlopen worden. Hiervoor is op advies van de MR een extern bureau ingeschakeld. Zij gaan de informatie die er al ligt verzamelen en op advies van de MR worden ook interviews met logopedisten gehouden. Verwacht wordt dat in maart een nieuwe functiebeschrijving wordt voorgelegd aan de MR. Pas na instemming van de MR kan de functiebeschrijving door de Raad van Bestuur worden vastgesteld, daarna wordt deze gewaardeerd. Pas als deze procedure helemaal is doorlopen krijgen logopedisten bij Kentalis te horen wat hun nieuwe functieomschrijving wordt en in welke schaal ze terecht komen (met terugwerkende kracht vanaf augustus 2019).