Lees verder

Vergoedingen voor zorgverleners en hun praktijken moeten uitgaan van de werkelijke situatie met bijbehorende actuele kosten. Zo kun je de uitspraak samenvatten die de rechter vandaag deed in een zaak die huisartsen hadden aangespannen tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De huisartsen vinden de tarieven niet in overeenstemming met de veranderde taken en verantwoordelijkheden van de beroepsgroep vandaag de dag. De rechter heeft ze gelijk gegeven. Bij het vaststellen van tarieven gaat de NZa uit van de situatie in 2015. Dat is geen goede weerspiegeling van de werkelijke situatie, meent de rechter.

Conclusie ook voor logopedie

Hoewel de NZa de tarieven bij logopedie niet vaststelt, is de onderliggende problematiek vergelijkbaar. De conclusie geldt ook voor logopedie. De tarieven voor logopedische zorg sluiten niet aan op de reële kosten van het werk en de vergoeding voor zorgverleners. Die problematiek speelt al vele jaren. Bijna vier jaar geleden werd dit door onafhankelijk onderzoek door Gupta onderbouwd. Onderzoek dat nota bene mede in opdracht van de zorgverzekeraars tot stand kwam. Maar tot een realistische verhoging van de tarieven door diezelfde verzekeraars leidde die conclusie niet.

Cijfers achterhaald

Inmiddels zijn de cijfers in het Gupta-rapport door de werkelijkheid al weer ingehaald en daarmee achterhaald. Net als bij de huisartsen gaapt er een forse kloof tussen berekeningen van een voorbij verleden en de werkelijkheid van nu. De NVLF ziet in de rechtelijke uitspraak een belangrijk signaal aan het adres van degenen die zéggen een passende vergoeding te verstrekken, maar dat in de praktijk nalaten. De onlangs gepubliceerde infographic over de uitdagingen in de eerste lijn brengt dat nog eens treffend in beeld.