Lees verder

FBZ en de andere werknemersorganisaties hebben met werkgeversverenigingen ActiZ en Zorgthuisnl een onderhandelaarsakkoord bereikt over verlenging van de Cao VVT t/m 31 december 2021. Dit bericht is eerder al gedeeld met leden die vallen onder de Cao VVT. Mocht je de mail niet hebben ontvangen dan kan het zijn dat jouw gegevens niet correct bij ons in de ledenadministratie staan. Op www.nvlf.nl onder mijn NVLF kan je de gegevens controleren.

Leden hebben het laatste woord, reageer voor 15 juli 2021, 16:00 op het voorstel door te mailen naar: logopedie@nvlf.nl

Hoofdlijnen

  • Looptijd
    Het gaat om een verlenging van 1 september 2021 t/m 31 december 2021.
  • Stoppen na 45 jaar werken
    Sociale partners in de VVT hebben een regeling gemaakt die medewerkers de mogelijkheid biedt hun carrière af te sluiten na 45 jaar gewerkt te hebben in Zorg en Welzijn, waarvan ten minste 20 jaar in een zwaar beroep. Deze regeling treedt in werking op 1 september 2021.
  • Balansbudget
    Het BalansBudget is een regeling voor verlofsparen, waarmee de werknemer vanaf 1 september 2021 maximaal 100 weken (naar rato van de omvang van het dienstverband) kan sparen om in alle fasen van de loopbaan tijdelijk minder of niet te gaan werken, of het werk af te bouwen aan het einde van de carrière.

Meer weten? Download het onderhandelaarsakkoord op de website van FBZ.

Beoordeling 

Met deze verlenging kunnen werknemers in de VVT gebruik gaan maken van de afspraken ‘stoppen na 45 jaar werken in Zorg en Welzijn’ en het ‘balansbudget’. Verder is het eindelijk mogelijk voor organisaties om dispensatie te vragen voor de Cao SPAWW (herverzekering derde WW-jaar).

Tenslotte zijn afspraken gemaakt over een agenda voor onderhandelingen over een nieuwe cao waarvan alle punten relevant zijn voor de zorgprofessionals die FBZ vertegenwoordigt. Werkgeversorganisaties waren ondanks druk vanuit werknemersorganisaties niet bereid om tot een salarisverhoging over te gaan gedurende de verlenging.

Daarvoor was geen financiële ruimte (OVA). Daarnaast gaven ze aan niet tot een structurele loonsverhoging te kunnen overgaan vanwege de financiële onzekerheid zolang er nog geen regeerakkoord is.

Het onderhandelingsresultaat met genoemde positieve punten is daarmee het maximaal haalbare.

Jouw mening telt

Verzoek is voor 15 juli, 16:00 uur te laten weten of je instemt met het onderhandelingsresultaat. Stuur een reactie naar: logopedie@nvlf.nl. Als je niet instemt met het onderhandelingsresultaat, dan vernemen wij graag de reden zodat dit kan worden meegenomen in de besluitvorming. Reageer je niet binnen de gestelde reactietermijn, dan gaan wij ervanuit dat je instemt. De uitkomst van de ledenraadpleging publiceren we op onze website.
 
Meer informatie
Wilt u meer weten over een cao of over de totstandkoming daarvan? Kijk dan op www.fbz.nl.