Log in
De vergelijking die Tweede-Kamerlid Joba van den Berg (CDA) onlangs maakte tussen de tarieven voor logopedische hulp in de eerste lijn en de uurtarieven van zzp’ers gaat mank en doet geen recht aan de werkelijkheid.
Redactie

Aldus reageren leden bij de NVLF naar aanleiding van een bericht in de NVLF-nieuwsbrief van vorige week. Daarin werd kort verslag gedaan van het werkbezoek dat het Kamerlid samen met enkele regionale politici bracht aan een logopediepraktijk. Tijdens een gesprek achteraf maakte Van den Berg duidelijk dat wat haar betreft het pleidooi voor een hoger tarief onvoldoende onderbouwd zou zijn. Zij stelde daarbij dat menig zzp’er in Nederland zeer tevreden zou zijn met een uurtarief van zestig tot zeventig euro. Uiteraard heeft de NVLF deze redenering direct weerlegd, met verwijzing naar het onderzoek dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in 2011 heeft gedaan. Daaruit kwam een tarief naar voren dat bijna acht jaar geleden al een derde (!) hoger was dan het tarief dat de zorgverzekeraars nu gemiddeld vergoeden. Haar vergelijking maakte wel duidelijk vanuit welk perspectief een Kamerlid (van een regeringspartij) naar de tariefdiscussie kijkt.

Wachtlijsten

Tijdens het werkbezoek zijn ook de toenemende en langer durende wachtlijsten voor logopedische