Lees verder
De vergelijking die Tweede-Kamerlid Joba van den Berg (CDA) onlangs maakte tussen de tarieven voor logopedische hulp in de eerste lijn en de uurtarieven van zzp’ers gaat mank en doet geen recht aan de werkelijkheid.
Redactie

Aldus reageren leden bij de NVLF naar aanleiding van een bericht in de NVLF-nieuwsbrief van vorige week. Daarin werd kort verslag gedaan van het werkbezoek dat het Kamerlid samen met enkele regionale politici bracht aan een logopediepraktijk. Tijdens een gesprek achteraf maakte Van den Berg duidelijk dat wat haar betreft het pleidooi voor een hoger tarief onvoldoende onderbouwd zou zijn. Zij stelde daarbij dat menig zzp’er in Nederland zeer tevreden zou zijn met een uurtarief van zestig tot zeventig euro. Uiteraard heeft de NVLF deze redenering direct weerlegd, met verwijzing naar het onderzoek dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in 2011 heeft gedaan. Daaruit kwam een tarief naar voren dat bijna acht jaar geleden al een derde (!) hoger was dan het tarief dat de zorgverzekeraars nu gemiddeld vergoeden. Haar vergelijking maakte wel duidelijk vanuit welk perspectief een Kamerlid (van een regeringspartij) naar de tariefdiscussie kijkt.

Wachtlijsten

Tijdens het werkbezoek zijn ook de toenemende en langer durende wachtlijsten voor logopedische zorg aan de orde gekomen, alsmede de groeiende problemen om vacatures vervuld te krijgen. De politiek gaat niet over de tarieven, maar wel over voldoende adequate zorg. Tijdens het werkbezoek werd het belang van het vakgebied goed over het voetlicht gebracht doordat het Kamerlid enkele consulten kon bijwonen. Ook komende tijd zijn er contacten tussen de NVLF en Kamerleden. Begin februari spreekt NVLF-voorzitter Dutrée samen met een logopedist met de specialist van de VVD-fractie. Als het gaat om de honorering ten opzichte van een gemiddelde zzp’er is de boodschap eenvoudig: de vergelijking gaat voorbij aan alle verplichtingen van een logopedist die als zelfstandige werkt. Zo zijn logopedisten verplicht een praktijkruimte te huren, ruime openingstijden aan te bieden, te werken met goedgekeurde materialen en naast dat alles kwaliteitsinstrumenten te hanteren. In de praktijk van alledag is van een honorarium van 60 tot 70 euro per uur geen sprake.