Log in

Vorige week (16/11) deelden we het bericht ‘Wtza: wat betekent deze nieuwe wet voor jou?‘ over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die op 1 januari 2022 in werking treedt. Naar aanleiding van dit bericht ontving het bureau van de NVLF meerdere boze en verontwaardigde reactie van leden. We begrijpen heel goed dat jullie niet blij zijn met de invoering van de wet. Dat zijn wij ook niet.

De NVLF heeft zich samen met de andere PPN-partijen verzet tegen de invoering van deze wet. En we blijven ons verzetten tegen de administratieve verplichtingen die deze wet met zich meebrengt. In het bijzonder tegen de jaarlijkse financiële verantwoording, omdat dit echt een verzwaring van de administratieve lasten betekent voor logopediepraktijken.

Ook bekijkt de