Lees verder

Vorige week (16/11) deelden we het bericht ‘Wtza: wat betekent deze nieuwe wet voor jou?‘ over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die op 1 januari 2022 in werking treedt. Naar aanleiding van dit bericht ontving het bureau van de NVLF meerdere boze en verontwaardigde reactie van leden. We begrijpen heel goed dat jullie niet blij zijn met de invoering van de wet. Dat zijn wij ook niet.

De NVLF heeft zich samen met de andere PPN-partijen verzet tegen de invoering van deze wet. En we blijven ons verzetten tegen de administratieve verplichtingen die deze wet met zich meebrengt. In het bijzonder tegen de jaarlijkse financiële verantwoording, omdat dit echt een verzwaring van de administratieve lasten betekent voor logopediepraktijken.

Ook bekijkt de NVLF op welke wijze het bureau de leden kan ondersteunen bij de uitvoering van de Wtza, denk bijvoorbeeld aan het opstellen van handreikingen of instellen interne toezichthouders.

De Wtza in een notendop
In het stroomschema Wtza staat overzichtelijk welke verplichtingen uit de WTZa vloeien.

Let op:

  • Logopediepraktijken hebben geen Wtzi-toelating;
  • Logopediepraktijken leveren geen Medisch Specialistische zorg.

De opties die open blijven zijn:

  • Werkzaam als ZZP’er of als solist: toetreding/meldplicht, geen jaarverantwoordingsplicht.
  • Praktijk met minder dan 10 zorgverleners: toetreding/meldplicht, jaarverantwoordingsplicht.
  • Praktijk met meer dan 10 zorgverleners: toetreding/meldplicht, jaarverantwoordingsplicht, vergunningplicht, instellen  interne toezichthouder ( bij meer dan 25 zorgverleners).

Video
Het ministerie van VWS heeft een video gemaakt waarin wordt uigelegd waarom deze wet er is en met welke onderdelen je te maken kunt krijgen. Bekijk deze video hier.

Veel gestelde vragen

  • Vergunningplicht: Moet een logopediepraktijk een vergunning aanvragen?

Een logopediepraktijk die Zvw-zorg verleent en na 1 januari 2022 de drempel van meer dan tien zorgverleners Zvw- en Wlz-zorg overschrijdt wordt per 1 januari 2022 vergunning plichtig.

  • Vergunningplicht: Wanneer moet ik een vergunning aanvragen?

Een logopediepraktijk die Zvw-zorg verleent en na 1 januari 2022 de drempel van meer dan tien zorgverleners overschrijdt, moet binnen 6 maanden na 1 januari 2022 een vergunning hebben aangevraagd.


Lees meer over de Wtza op www.nvlf.nl/wtza en/of op www.toetredingzorgaanbieders.nl.