Lees verder

In de nieuwsbrief van 21 september werd aangekondigd dat het verenigingsbestuur van de NVLF heeft besloten  de werkervaringseis voor de registers preverbaal, afasie en stotteren te verlagen. Dit besluit heeft bij een beperkt aantal leden tot reactie geleid. Hierin komt o.a. de onderliggende zorg naar voren over het voorstel van de NZa en de zorgverzekeraars om de verbijzonderde prestaties te schrappen en op te laten gaan in de prestatie ‘lange zitting’.

We lezen in de binnengekomen reacties naar aanleiding van het bericht ‘NVLF past criteria voor (her)registratie aan’ drie zorgen:

–          Zorg om verlaging van de criteria herregistratie;
–          De onderliggende zorg over het vervallen van de specifieke prestaties stotteren, afasie en preverbaal;
– De procesafstemming rondom de herziening van de registers is niet goed verlopen.

Specialisaties
De verlaging van de criteria voor herregistratie raakt de oude discussie over specialisaties binnen de logopedie. De NVLF en het LOOL hebben in 2018 na een intensief traject, Waar de leden bij betrokken zijn geweest, besloten om geen erkende specialisaties binnen logopedie in te ontwikkelen.

Lange zitting
Recent zijn de overleggen met de NZa, de zorgverzekeraars en de andere paramedische beroepsgroepen over de regelgeving voor 2023 weer gestart. Tijdens deze gesprekken komt het schrappen van de verbijzonderde prestaties stotteren, afasie en preverbaal weer ter sprake. Zorgverzekeraars hebben aangegeven de verbijzonderde prestaties te willen schrappen en de prestaties op te laten gaan in de prestatie lange zitting.

Grote zorgen
Tot nu toe was de insteek van het bestuur van NVLF dat de NVLF niet afwijzend tegenover dit principe staat, mits de prestatie lange zitting voldoende ruimte biedt om deze patiëntengroepen goed te kunnen blijven behandelen. Echter, omdat de prestatie lange zitting niet door alle zorgverzekeraars en veelal tegen lagere tarieven wordt ingekocht, baart dit voorstel de NVLF tot nu toe wel grote zorgen. Zolang er geen duidelijke beschrijving van de lange zitting vastligt, is en blijft de insteek van de NVLF om de prestaties verbijzonderde prestaties stotteren, afasie en preverbaal te behouden.

Afstemming
De afstemming met de betrokken verenigingen, zoals de NVPL, NVST en Afasienet, had wellicht anders of beter gekund, maar het verenigingsbestuur is van mening dat er geen sprake is van een foute werkwijze.