Log in

In de nieuwsbrief van 21 september werd aangekondigd dat het verenigingsbestuur van de NVLF heeft besloten  de werkervaringseis voor de registers preverbaal, afasie en stotteren te verlagen. Dit besluit heeft bij een beperkt aantal leden tot reactie geleid. Hierin komt o.a. de onderliggende zorg naar voren over het voorstel van de NZa en de zorgverzekeraars om de verbijzonderde prestaties te schrappen en op te laten gaan in de prestatie ‘lange zitting’.

We lezen in de binnengekomen reacties naar aanleiding van het bericht ‘NVLF past criteria voor (her)registratie aan’ drie zorgen:

–          Zorg om verlaging van de criteria herregistratie;
–          De onderliggende zorg over het vervallen van de specifieke prestaties stotteren, afasie en preverbaal;
– De procesafstemming rondom de herziening van de registers