Log in
Vorige week vroeg de Werkgroep Vervolg Kostenonderzoek jullie om te reageren op het concept document met suggesties van de werkgroep. Er zijn 33 reacties binnengekomen. De werkgroep wil de leden die gereageerd hebben hartelijk danken voor hun inbreng.

Donderdag 2 juli zal de werkgroep bijeenkomen en het definitieve document met suggesties afronden en als advies voorleggen aan het bestuur.