Log in

In programma Beau kwam gisteren, 24 januari, de problematiek van stotteren ter tafel. Er zijn verschillende methoden om hiermee om te gaan, net zoals er verschillende wensen zijn om de problematiek van stotteren al dan niet helemaal weg te nemen. Logopedie is een bewezen goede optie, die evenwel in de praktijk niet voor iedereen de meest passende oplossing blijkt te bieden. Dat geldt ook voor andere methoden, al dan niet gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. De suggestie dat logopedisten jarenlang blijven doorgaan met begeleiding zonder dat er vooruitgang wordt geboekt – zoals een van de aanwezigen zei – sluit niet aan bij de praktijk zoals de NVLF en logopedisten die voorstaan.

Het bureau van de NVLF heeft naar aanleiding van de uitzending de redactie een brief gestuurd.
Lees de brief aan de redactie hier