Log in
Vandaag (woensdag 16 september) zijn de eerste overeenkomsten voor 2021 op de mat gevallen. Eerder maakte Menzis al bekend de tarieven te verhogen, vandaag maakten Zorg & Zekerheid en Zilveren Kruis hun tarieven voor 2021 bekend. Waar de NVLF over de tarieven van Menzis en Zorg & Zekerheid nog gematigd tevreden is, heeft Zilveren Kruis ons erg teleurgesteld.

De tarieven van Menzis (het reguliere tarief wordt 37,80, het plustarief 38,80) en Zorg & Zekerheid (36,34 en 38,92) komen in de buurt van wat de NVLF minimaal heeft beoogd, maar over de tarieven van Zilveren Kruis (33,54 en 36,25)  is het bestuur zeer ontstemd. Er is de afgelopen weken en maanden heel hard gewerkt aan het uitwerken van de werkagenda en ambities, zoals het Bestuurlijk Akkoord en het kostenonderzoek ons voorschrijven, maar met de tarieven van Zilveren Kruis worden we niet serieus genomen. We beraden ons op hoe wij hier verder mee om willen gaan.

Uiteraard zijn we zeer benieuwd naar de tarieven voor 2021 van de andere zorgverzekeraars..

NVLF Bestuur