Log in

Omdat de houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg onder druk staat, staat in de discussienota van VWS de vraag centraal wat ervoor nodig is om te zorgen dat de Nederlandse gezondheidszorg op langere termijn voor iedereen goed en toegankelijk blijft. “Maak de zorg aantrekkelijker”. Dat is de kern van de reactie van FBZ op de de discussienota. Juist dat is belangrijk voor het aantrekken en behouden van zorgpersoneel.

Lees hier de hele reactie