Log in

De zes organisaties, waaronder NVLF, samenwerkend binnen Paramedisch Platform Nederland hebben de consultatie versie Visie Eerste Lijn voorgelegd aan hun  leden. Hieruit blijkt dat er op grote lijnen positief wordt gereageerd op de doelstellingen en uitgangspunten van de visie. Ook erkennen en herkennen ze de urgentie zoals beschreven in de visie. Er zijn echter tegelijkertijd een aantal kritische vragen gesteld en voorwaarden gesteld. Lees de hele brief gericht aan VWS hier.

In het IZA is afgesproken dat VWS samen met partijen uit de eerste lijn komt tot een visie op de eerstelijnszorg in 2030. De consultatieversie van deze visie werd eind 2023 bij de achterbannen van een aantal van de betrokken partijen voorgelegd. Lees deze versie op onze