Log in

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) schreef op verzoek van het ministerie van VWS een advies over de toekomst van de eerstelijnszorg. In dat advies (‘De basis op orde’) concludeert de Raad dat sterke, goed functionerende eerstelijnszorg van groot belang is voor de samenleving en de gezondheidszorg. Paramedici zijn daarbinnen een onmisbare schakel.

Goed nieuws, vindt de NVLF. De Raad roept op om anders te kijken naar eerstelijnszorg: die moet meer op waarde worden geschat, ook wat betreft het belang voor de hele zorg. Het is ook van belang de eerste lijn meer te verbinden met het sociaal domein en meer in te bedden in een wijkgerichte aanpak.

De NVLF concludeert dat er werk aan de winkel is. De uitgangspunten moeten nu worden omgezet in tastbare, patiëntgerichte zorg.  Dat dient te gebeuren