Log in

De zorgverzekeraars hebben de wettelijke verplichting om op 1 april 2021 het algemeen inkoopbeleid 2022 te publiceren. In de ‘quick scan’ vind je een overzicht van hoofdpunten uit het inkoopbeleid per zorgverzekeraar.

In dit overzicht kunnen we niet alle punten opnemen, daarom is deze dus niet compleet. Voor het gehele inkoopbeleid van de zorgverzekeraars verwijzen wij je naar het inkoopdocument per zorgverzekeraar. De NVLF raadt aan om ook het inkoopbeleid per zorgverzekeraars te lezen om te voorkomen dat je voor jou geldende voorwaarden mist. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

In overleg met NVLF
De komende maanden wordt het inkoopbeleid 2022 in de overeenkomsten logopedie 2022 nader uitgewerkt. De NVLF is hierover met de zorgverzekeraars in overleg. Tijdens deze overleggen is de Werkagenda Logopedie een belangrijk uitgangspunt.

Nieuwe overeenkomsten
De meeste zorgverzekeraars hebben vorig jaar een meerjarige overeenkomst aangeboden die in 2022 doorloopt. Zilveren Kruis en ENO bieden voor 2022