Log in

Het lobbybureau waarmee de NVLF samenwerkt heeft een ‘quickscan’ gemaakt van het coalitieakkoord. Deze quickscan bevat een voor logopedisten relevante selectie uit het coalitieakkoord 2021-2025 dat woensdag 15 december door de VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie is gepresenteerd.

Bekijk de quickscan hier.

En download hier het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar. Vooruitkijken naar de Toekomst’.