Log in
De zorgverzekeraars hebben de wettelijke verplichting om op 1 april 2020 het algemeen inkoopbeleid 2021 te publiceren. In de ‘quick scan’ vind je een overzicht van hoofdpunten uit het inkoopbeleid per zorgverzekeraar.

In dit overzicht kunnen we niet alle punten opnemen. Voor het gehele inkoopbeleid van de zorgverzekeraars verwijzen wij je naar het inkoopdocument per zorgverzekeraar. De NVLF raadt aan om ook het inkoopbeleid per zorgverzekeraars te lezen om te voorkomen dat je voor jou geldende voorwaarden mist. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

In overleg met NVLF
De komende maanden wordt het inkoopbeleid 2021 in de overeenkomsten logopedie 2021 nader uitgewerkt. De NVLF is hierover met de zorgverzekeraars in overleg. Tijdens deze overleggen zijn de uitkomsten van het kostenonderzoek Paramedici een belangrijk uitgangspunt.

Bekijk de quickscan van het inkoopbeleid 2021