Log in
Qualizorg heeft een nieuw instrument ontwikkeld dat kan ondersteunen bij het verbeteren van de bedrijfsvoering. Tijdens de ontwikkeling van dit instrument heeft Qualizorg de NVLF geraadpleegd om zo veel mogelijk rekening te houden met de behoeften van logopedisten.

PREM-vragenlijsten stellen je in staat om kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de cliënten te meten. Als praktijkeigenaar weet je echter dat er bij het runnen van je praktijk veel meer komt kijken dan alleen goede zorg verlenen aan cliënten. Je neemt continu beslissingen om ervoor te zorgen dat je een gezond bedrijf hebt en je de beste zorg kunt verlenen.

De Qualiview Bedrijfsvoeringtool  is een meetinstrument die als aanvulling op de PREM-vragenlijsten gebruikt kan worden om verschillende zaken van je bedrijfsvoering inzichtelijk te maken en te verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van huisvestings-, scholingskosten en investeringen in bedrijfsmiddelen.

Gegevens worden inzichtelijk gemaakt en vergeleken met een benchmark van soortgelijke organisaties. Zo kom je te weten hoe je ervoor staat op het gebied van financiën en human resources, ten opzichte van collega praktijken. Daarnaast kun je contact leggen met andere