Log in
Met ingang van 1 januari 2021 wordt de gehele geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp), waaronder de paramedische zorg voor deze patiëntgroepen, overgeheveld vanuit de extramurale subsidieregeling naar de Zorgverzekeringswet. Het ministerie van VWS heeft speciaal voor zorgprofessionals een Q&A over deze overgang opgesteld.

Vragen zoals: “Wat houdt de overgang van de gzsp naar de Zvw in?” en “Wie mag verwijzen naar gzsp?” komen aan bod in deze Q&A-vragenlijst, die hier in zijn geheel terug te lezen is.

In September zal, ter extra verduidelijking voor patiënten, een visual gemaakt worden en Q&A opgesteld worden voor de website van de Rijksoverheid.

Lees hier meer over de overgang van de gzsp naar de Zorgverzekeringswet.