Lees verder
Vanaf 1 januari 2019 krijgen alle leden van de NVLF jaarlijks twee punten toegekend voor hun lidmaatschap van de vereniging én nog eens twee punten voor deelname aan een NVLF erkende kwaliteitskring. Dat heeft het verenigingsbestuur besloten tijdens de bestuursvergadering van 19 november. Daarnaast kunnen kwaliteitskringen jaarlijks kiezen of zij wel of geen accreditatie aanvragen voor intercollegiaal overleg.
Redactie

Beleidsmedewerker Judith van der Vloed licht deze veranderingen toe:

Wat gaat er in grote lijnen veranderen?
“Ten eerste krijgen alle leden van de NVLF vanaf 1 januari 2019 jaarlijks twee punten toegekend voor hun lidmaatschap van de vereniging. Als je daarnaast ook deelneemt aan een NVLF erkende kwaliteitskring krijg je nog twee punten per jaar. Dit zijn geaccrediteerde punten, die door de NVLF worden bijgeschreven in het digitaal portfolio van het KP. Je hoeft er zelf niks voor te doen.
Ten tweede kunnen kwaliteitskringen vanaf 1 januari jaarlijks kiezen of zij wel of geen accreditatie aanvragen voor intercollegiaal overleg. Als je als kring accreditatie aanvraagt dient één persoon namens de kring bewijslast in met een jaarplan en heb je aan het eind van het jaar zekerheid over je punten. De NVLF betaalt de kosten van de accreditatieaanvraag. Als je geen accreditatie aanvraagt dient ieder kringlid individueel bewijslast in via je eigen digitaal portfolio. Een jaarplan is niet verplicht. Bij herregistratie weet je of de punten worden toegekend.”

Waarom wordt het kringbeleid herzien?
“De NVLF wil kringdeelnemers meer keuzevrijheid geven door bijv. het aanvragen van accreditatie of het maken van een jaarplan niet meer te verplichten. Ook vindt de vereniging het belangrijk om lidmaatschap aan de NVLF en aan een kwaliteitskring te erkennen met punten. Er wordt op vertrouwd dat leden zich inzetten als lid en/of kringdeelnemer. Hier hoeft geen bewijslast tegenover te staan en de punten worden bijgeschreven door de NVLF. Hierdoor maken we het leden zo makkelijk mogelijk. De aanleiding voor de veranderingen waren de schrap- en verbetersessies die gehouden zijn tijdens de districtsbijeenkomsten van 2018.”

Hoe gaan we nu verder?
“De NVLF schrijft uiterlijk eind maart 2019 de punten bij in het digitaal portfolio van NVLF leden (twee punten) en kringleden (2 punten). Dit wordt jaarlijks gedaan. Logopedisten die in de loop van het jaar lid worden krijgen op een later moment de punten bijgeschreven.
Kwaliteitskringen kunnen zelf kiezen hoe ze verder willen vanaf 1 januari 2019. Ze kunnen intercollegiaal overleg blijven doen volgens de criteria en accreditatie aanvragen (dat betekent centraal als kring bewijslast indienen vóór 1 april). Of ze kunnen kiezen om geen accreditatie aan te vragen en individueel bewijslast op te voeren. Ook kunnen andere activiteiten in de kring worden gedaan. Als dit een activiteit is die staat beschreven in de Kwaliteitscriteria KP dan kan het punten opleveren. Advies is om binnen je kring af te stemmen wat je wil gaan doen in de kring in het nieuwe jaar.”

Meer informatie?  
De NVLF is, samen met het KP, nog een aantal zaken aan het uitwerken. Als alles is afgerond wordt de handleiding kwaliteitskringen herzien en de informatie op de website aangepast. Heb je al vragen? Loop aanstaande vrijdag op het congres even langs onze stand. Hier is iemand aanwezig om alle vragen rond de herziening van het kringbeleid te beantwoorden. Verder volgt de komende weken meer informatie via de NVLF nieuwsbrief en ontvangen alle KKB-ers binnenkort een aparte nieuwsbrief.