Log in

In een eerder bericht hebben we jullie geïnformeerd dat vanuit het stimuleringsprogramma innovatie logopedie twee aanvragen zijn gehonoreerd. Lees hier meer over de gehonoreerde projecten:

Logopedisch Onderzoeksprotocol NT2 (LONT) van Ilvi Blessenaar en collega’s

Het Logopedisch onderzoeksprotocol NT2 (LONT) is een instrument waarmee logopedisten een analyse kunnen maken van de uitspraak van NT2 leerders om passende doelen en prioriteiten voor het verbeteren van de verstaanbaarheid te kunnen opstellen. Vanuit het stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie (SPIL) heeft de opleiding logopedie en het lectoraat ‘Logopedie: Participatie door communicatie’, in samenwerking met logopedisten Marieke Goedegebure en Evelien van der Kist subsidie verkregen om het LONT te gaan doorontwikkelen! Het LONT is in de periode 2018-2020 door docenten, studenten en onderzoekers