Lees verder
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vandaag de beleidsregel, nadere regel en prestatiebeschrijvingbeschikking met betrekking tot de regelgeving continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het coronavirus vastgesteld en gepubliceerd.

Aanvullend hierop de onderstaande stukken verschenen:

  • de circulaire met een toelichting op de regelgeving;
  • de consultatietabel met consultatiereacties van de betrokken branche- of beroepsorganisaties die toestemming hebben gegeven deze reacties hierbij openbaar te maken. In deze consultatietabel staat ook een respons van de NZa op deze consultatiereacties beschreven.

Het doel van deze beleidsregel is een tijdelijke bekostigingsbasis creëren voor zorgaanbieders die als gevolg van de uitbraak van COVID-19 te maken hebben met een omzetverlies en/of specifieke meerkosten.

Door het vaststellen van de beleidsregel kunnen zorgverzekeraars afspraken maken met zorgaanbieders, die als gevolg van de coronacrisis en de adviezen en richtlijnen van het RIVM hun omzet zien teruglopen, maar ondertussen wel te maken hebben met doorlopende kosten. De continuïteitsbijdrage vanuit de zorgverzekeraar is een vergoeding voor de doorlopende kosten zoals loonkosten, kosten voor vastgoed en overige vaste kosten. Hiermee wordt beoogd de continuïteit van de zorg te borgen, hetgeen zorgverzekeraars in staat stelt om nu en later aan hun zorgplicht te kunnen blijven voldoen.

Zorgverzekeraars Nederland heeft vandaag met een persbericht gepubliceerd over de uitwerking voor de continuïteitsbijdrage. Vandaag deel 1 met een aantal spelregels, deel 2 de beschrijving van de regeling, met o.a. de percentages lees je hier.

De NVLF gaat zich nu samen met de PPN-partners verdiepen in de consequenties en komt z.s.m. met een nadere toelichting. We houden je op de hoogte via onze website.

Update 2/5: Beschrijving continuïteitsbijdrage-regeling
Gisteravond, vrijdag 1 mei2020 , is continuïteitsbijdrage-regeling van zorgverzekeraars vastgesteld. Door zorgverzekeraars en het ZN-bureau is de afgelopen weken hard gewerkt aan de uitwerking van de regeling. Het gaat om een bijzonder steunpakket. De uitwerking ervan vroeg dan ook om zorgvuldigheid, richting zowel zorgaanbieders als premiebetalers.

Vanmiddag heeft ZN meer informatie over de hoofdlijn van de regeling gedeeld. In dit document vind je een beschrijving van de continuïteitsbijdrage-regeling, inclusief de percentages voor de meeste beroepsgroepen en branches. Verdere informatie over de regeling en het aanvraagproces volgt later; zodra deze beschikbaar zijn zullen wij jullie dat weer laten weten.

Wij snappen dat de continuiteitsbijdrage vragen kan oproepen. Deze vragen kun je mailen naar de NVLF via logopedie@nvlf.nl. Wij zullen de binnengekomen vragen bundelen en deze voorleggen aan ZN. ZN heeft laten weten niet de capaciteit te hebben om individuele zorgaanbieders te woord te staan en dus uitsluitend aanspreekpunt te zijn voor de branche- en beroepsverenigingen.

De NVLF is blij dat er duidelijkheid is gekomen over de uitwerking van de continuiteitsbijdrage. Al roept de regeling ook vragen bij ons op, zoals Hoe vraag je de bijdrage aan? Hoe wordt een passende referentieperiode bepaald? Wat houdt de inhaalzorg in? Hoe wordt deze berekend? Deels worden deze vragen nog beantwoord zodra meer informatie over de uitwerking bekend wordt, de vragen de onbeantwoord blijven zal de NVLF samen met jullie vragen aan ZN voorleggen.

We houden jullie op de hoogte.