Log in
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vandaag de beleidsregel, nadere regel en prestatiebeschrijvingbeschikking met betrekking tot de regelgeving continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het coronavirus vastgesteld en gepubliceerd.

Aanvullend hierop de onderstaande stukken verschenen:

  • de circulaire met een toelichting op de regelgeving;
  • de consultatietabel met consultatiereacties van de betrokken branche- of beroepsorganisaties die toestemming hebben gegeven deze reacties hierbij openbaar te maken. In deze consultatietabel staat ook een respons van de NZa op deze consultatiereacties beschreven.

Het doel van deze beleidsregel is een tijdelijke bekostigingsbasis creëren voor zorgaanbieders die als gevolg van de uitbraak van COVID-19 te maken hebben met een omzetverlies en/of specifieke meerkosten.

Door het vaststellen van de beleidsregel kunnen zorgverzekeraars afspraken maken met zorgaanbieders, die als gevolg van de coronacrisis en de adviezen en richtlijnen van het RIVM hun omzet zien teruglopen, maar