Log in
Oorspronkelijk stond de publicatie van het rapport van het kostenonderzoek voor het begin van deze week gepland, maar vanwege de gang van zaken rond het coronavirus, die veel agenda’s beheerst, hebben alle betrokken partijen (waaronder het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars) afgesproken dit uit te stellen naar later deze week.

We realiseren ons dat ook de uitkomsten van het kostenonderzoek voor veel logopedisten van groot belang zijn, maar we hebben uiteraard ook begrip voor het feit dat nu alle aandacht uit moet gaan naar het beschermen van de volksgezondheid. Voor zover wij het nu kunnen overzien zal het rapport aanstaande donderdag 19 maart aan de Tweede Kamer worden overhandigd en openbaar worden gemaakt.