Lees verder

Nicole ter Wal, werkzaam bij het Lectoraat Logopedie aan de Hogeschool Utrecht, zoekt in het kader van een promotietraject logopedisten om te helpen bij het werven van participanten voor onderstaand onderzoek. 

Gezocht: mensen met problemen in de spraak, taal, stem en/of gehoor voor onderzoek naar een meetinstrument gericht op communicatieve participatie.

Door problemen in de spraak, taal, stem en/of gehoor wordt communiceren lastig. De gevolgen hiervan op deelname aan de samenleving kan groot zijn. Het is daarom van groot belang om de communicatie in sociale situaties te onderzoeken en te behandelen. Communicatie in sociale situaties wordt communicatieve participatie genoemd, gedefinieerd als “deelname aan levenssituaties waarin kennis, informatie, ideeën of gevoelens worden uitgewisseld” (Eadie et al., 2006).

Er zijn in Nederland geen bruikbare instrumenten om communicatieve participatie in kaart te brengen. De Engelstalige Communicative Participation Item Bank (CPIB) lijkt geschikt, maar moet eerst worden vertaald en gevalideerd. Er moet ook nog specifiek worden onderzocht of deze vragenlijst álle vragen bevat, relevant voor mensen met spraak-/taal-/stem-/gehoor-problemen.

Dit onderzoek is deel van een groot promotieonderzoek naar de ontwikkeling van een afasievriendelijke vragenlijst gericht op het meten van communicatieve participatie (https://www.hu.nl/onderzoek/projecten/com-prom-communicatieve-participatie-bij-afasie-meten).

Wat meedoen voor de participant inhoudt

De participant wordt gevraagd om:

  1. Een dagboek bij te houden. In dit dagboek beschrijft de participant situaties die hij/zij
    in het dagelijks leven tegenkomt, waarin hij/zij wordt belemmerd door de
    De participant mag deze situaties beschrijven of er foto’s/korte video’s van maken. De participant krijgt ongeveer 3 weken de tijd voor deze opdracht. Het dagboek/de foto’s/video’s stuurt de participant vervolgens naar de onderzoeker (Nicole ter Wal).
  2. Vervolgens wordt de participant uitgenodigd voor een interview. Hierin worden een aantal vragen gesteld over het dagboek. De verwachting is dat het interview 1 uur
    De interviews zullen worden opgenomen met een audioapparaat.

Wil je meer informatie over dit deelonderzoek en voorwaarden voor deelname? Klik dan hier voor de informatiebrief!

Ken jij mensen die problemen ervaren in de spraak, taal, stem en/of gehoor, die mee zouden willen en kunnen doen aan dit onderzoek? Neem dan contact op met Nicole ter Wal (nicole.terwal@hu.nl).