Log in

Nicole ter Wal, werkzaam bij het Lectoraat Logopedie aan de Hogeschool Utrecht, zoekt in het kader van een promotietraject logopedisten om te helpen bij het werven van participanten voor onderstaand onderzoek. 

Gezocht: mensen met problemen in de spraak, taal, stem en/of gehoor voor onderzoek naar een meetinstrument gericht op communicatieve participatie.

Door problemen in de spraak, taal, stem en/of gehoor wordt communiceren lastig. De gevolgen hiervan op deelname aan de samenleving kan groot zijn. Het is daarom van groot belang om de communicatie in sociale situaties te onderzoeken en te behandelen. Communicatie in sociale situaties wordt communicatieve participatie genoemd, gedefinieerd als “deelname aan levenssituaties waarin kennis, informatie, ideeën of gevoelens worden uitgewisseld” (Eadie et al., 2006).

Er zijn in Nederland geen bruikbare instrumenten om communicatieve participatie in kaart te brengen. De Engelstalige Communicative Participation Item Bank (CPIB) lijkt geschikt, maar moet eerst worden vertaald en gevalideerd. Er moet ook nog specifiek