Log in
Behandel jij kinderen tussen 3 en 6 jaar die moeite hebben met de spraak-, taal- en communicatieontwikkeling? Werk dan mee aan dit onderzoek van de UvA om inzicht te krijgen in de interprofessionele samenwerking rondom deze kinderen!

Als logopedist in de eerstelijns zorgverlening, het onderwijs of de gezondheidsdienst, ben je vaak betrokken bij de behandeling en/of begeleiding van jonge kinderen tussen 3 en 6 jaar met spraak-, taal- en communicatiebeperkingen. In de context van ‘passend onderwijs’ en de sociale inclusie van kinderen, ook die met spraak, taal en communicatiebeperkingen, spelen ‘teams rondom het kind’ een grote rol in de ondersteuning van deze kinderen en hun families.

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van hoe de interprofessionele samenwerking tijdens interventie in de praktijk vorm krijgt: Hoe beoordelen professionals van verschillende disciplines de interprofessionele samenwerking rondom het kind?  Welke voordelen en belemmeringen heeft samenwerking voor jou persoonlijk en professioneel, maar ook voor het kind en zijn familie? 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met