Lees verder
Behandel jij kinderen tussen 3 en 6 jaar die moeite hebben met de spraak-, taal- en communicatieontwikkeling? Werk dan mee aan dit onderzoek van de UvA om inzicht te krijgen in de interprofessionele samenwerking rondom deze kinderen!

Als logopedist in de eerstelijns zorgverlening, het onderwijs of de gezondheidsdienst, ben je vaak betrokken bij de behandeling en/of begeleiding van jonge kinderen tussen 3 en 6 jaar met spraak-, taal- en communicatiebeperkingen. In de context van ‘passend onderwijs’ en de sociale inclusie van kinderen, ook die met spraak, taal en communicatiebeperkingen, spelen ‘teams rondom het kind’ een grote rol in de ondersteuning van deze kinderen en hun families.

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van hoe de interprofessionele samenwerking tijdens interventie in de praktijk vorm krijgt: Hoe beoordelen professionals van verschillende disciplines de interprofessionele samenwerking rondom het kind?  Welke voordelen en belemmeringen heeft samenwerking voor jou persoonlijk en professioneel, maar ook voor het kind en zijn familie? 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de Queen Maud University College in Noorwegen. In beide landen worden logopedisten, basisschoolleerkrachten, orthopedagogen, ambulante begeleiders etc. gevraagd om bij te dragen aan dit onderzoek.

Ook jouw deelname is van belang!

Door op onderstaande link te klikken, wordt je doorgestuurd naar de online vragenlijst en kun je ook meer lezen over het onderzoek en de dataverzameling:

https://uva.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1BLUzHTsWqodBcO

Namens het onderzoeksteam, alvast bedankt voor je medewerking!

Ambitie 2

Dit promotieonderzoek sluit goed aan bij de ambities voor de komende jaren van de NVLF. Ambitie 2 luidt namelijk: In 2027 wordt de logopedische zorg dicht bij de patiënt aangeboden in interprofessionele teams (juiste zorg op juiste plek). Lees hier meer over de ambities 2021-2027 van de NVLF.