Log in

In november is een project gestart, gericht op het in kaart brengen van de gebruiksvriendelijkheid van het EPD van Intramed en of en hoe dit voor de logopedische gebruikers verbeterd kan worden. Dit draagt bij aan het gemakkelijker werken met Intramed en daarmee aan de productiviteit van de logopedist in de eerste lijn.

Middels de werving zijn er intussen acht enthousiaste en meedenkende logopedisten als deelnemers gevonden voor het project. Met deze deelnemers en een contactpersoon van Intramed heeft in januari een kick-off bijeenkomst plaatsgevonden. Deze werd goed ontvangen door de aanwezigen. Vervolgens is de voormeting gestart waarin bij de acht deelnemers gekeken is naar het gebruik van Intramed, hoe zij er tegenaan kijken en wat ze eventueel nog anders zouden willen zien.

De volgende stap in het project is de testgroep die in februari zal plaatsvinden. Hierin komen alle deelnemers samen en zullen zij in gesprek gaan met de contactpersoon van Intramed. Tijdens deze bijeekomst komen alle ervaringen en