Lees verder
Op 11 oktober is Prof. Dr. James Law van Newcastle University overleden. Hij heeft veel betekend voor de internationale professionalisering van de logopedie en de onderbouwing van logopedische interventie bij kinderen met TOS. Ellen Gerrits werkte veel met hem samen en schreef een in memoriam.

Tot onze grote schrik ontvingen we net voor de herfstvakantie het bericht dat professor James Law geheel onverwacht is overleden. Vanuit de NVLF leerstoel Logopediewetenschap UU en het lectoraat Logopedie HU werkten we veel met hem samen. James heeft ontzettend veel betekend voor de internationale professionalisering van de logopedie en de onderbouwing van logopedische interventie bij kinderen met TOS. Hij heeft meer dan 250 papers geschreven, onder meer over het belang van taal voor de gehele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen en de effectiviteit van spraak- en taaltherapie bij TOS. Hij heeft verschillende grote longitudinale cohort studies uitgevoerd waarin hij onderzocht welke omgevingsfactoren de taalontwikkeling mede bepalen en wat de invloed van (zwakkere) taalvaardigheid is op lezen, schrijven en schoolsucces. Zijn onderzoek heeft de manier van werken met deze kinderen enorm veranderd. Hij zorgde er ook voor dat kennis vrij toegankelijk werd voor de praktijk, bijvoorbeeld in de database ‘What Works?’ (https://www.naplic.org.uk/resource/tct-what-works/) met een overzicht van de evidentie van interventies bij TOS.

James Law met sprekers congres Taalstaal 2017

James was logopedist en linguïst, en werd gedreven door zijn passie om ongelijkheid in (onderwijs)kansen tussen kinderen te verminderen. Hij was toponderzoeker, een echte verbinder en netwerker. Hij bracht onderzoekers in het domein kindertaalstoornissen uit 36 landen bij elkaar in de EU COST Action IS1406 (2015-2019): Enhancing children’s oral language skills across Europe and beyond – A collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language (zie https://research.ncl.ac.uk/echo/). Dit netwerk initieerde projecten waarin best practices en nieuwe kennis werden ontwikkeld over diagnostiek, behandeling en onderwijs voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen in Europa. Deze samenwerking resulteerde in verschillende publicaties, nieuwe projecten, en een prachtig boek. “Managing Children with Developmental Language Disorder: Theory and Practice Across Europe and Beyond”.
We leerden hem tijdens dit project persoonlijk beter kennen en hij kwam geregeld naar Nederland. In 2015 was hij aanwezig bij de inauguratie van de leerstoel Logopediewetenschap. De COST Action groep kwam in 2017 een week naar Utrecht en nam deel aan het congres TaalStaal waar James keynote spreker was (https://www.taalstaal.nl/eerdere-edities/). James was een warme en innemende persoon. Hij was oprecht geïnteresseerd en had een groot gevoel voor humor.
Zijn overlijden is een groot verlies voor zijn vrouw en zijn kinderen, zijn collega’s in Newcastle en het hele werkveld kindertaalontwikkeling en -stoornissen. Wij wensen zijn naasten heel veel sterkte. We gaan hem heel erg missen.

Utrecht, 25 oktober 2021

Ellen Gerrits

Leerstoel Logopediewetenschap, Universiteit Utrecht
Lectoraat logopedie Participatie door Communicatie, Hogeschool Utrecht

Het COST Action netwerk op werkbezoek in Utrecht. James was initiator en chair van dit netwerk.

Overlijdensbericht op de website van de beroepsvereniging in UK:  https://www.rcslt.org/news/announcing-the-death-of-professor-james-law-obe/