Log in
Op 11 oktober is Prof. Dr. James Law van Newcastle University overleden. Hij heeft veel betekend voor de internationale professionalisering van de logopedie en de onderbouwing van logopedische interventie bij kinderen met TOS. Ellen Gerrits werkte veel met hem samen en schreef een in memoriam.

Tot onze grote schrik ontvingen we net voor de herfstvakantie het bericht dat professor James Law geheel onverwacht is overleden. Vanuit de NVLF leerstoel Logopediewetenschap UU en het lectoraat Logopedie HU werkten we veel met hem samen. James heeft ontzettend veel betekend voor de internationale professionalisering van de logopedie en de onderbouwing van logopedische interventie bij kinderen met TOS. Hij heeft meer dan 250 papers geschreven, onder meer over het belang van taal voor de gehele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen en de effectiviteit van spraak- en taaltherapie bij TOS. Hij heeft verschillende grote longitudinale cohort studies uitgevoerd waarin hij onderzocht welke omgevingsfactoren de taalontwikkeling mede bepalen en wat de invloed van (zwakkere) taalvaardigheid is op lezen, schrijven en schoolsucces. Zijn onderzoek heeft de manier van werken met deze kinderen enorm veranderd. Hij zorgde er ook voor dat kennis vrij toegankelijk werd voor de praktijk, bijvoorbeeld in de database ‘What Works?’ (