Log in

De ontwikkeling van de innovatieve ‘Paramedische richtlijn parkinson met actieve beslisondersteuning’ is in volle gang. Na een landelijke feedbackronde op de eerste volledige conceptversie door de betrokken beroepsverenigingen en de Parkinson Vereniging, verbeteren we nu zowel de overwegingen, aanbevelingen en beslisondersteuning van de richtlijn.
Proefimplementatie gestart
Intussen startte het projectteam met een proefimplementatie en evaluatie van de beslisondersteuning (van de richtlijn in ontwikkeling) in de Zorg voor Parkinson regio. Dit is een samenwerking van zorgverleners, mensen met parkinson en naasten in Zuid Oost Nederland. Met deze evaluatie leren we direct wat er nodig is om het gebruik en bruikbaarheid van de beslisondersteuning en implementatie te optimaliseren. Zo leveren we samen een richtlijn die ook echt waarde heeft voor de dagelijkse praktijk. Zowel voor de individuele professional en de persoon met parkinson als voor de processen van gezamenlijke besluitvorming