Lees verder

Op zaterdag 7 mei 2022 vond de 8e editie van het congres van de Belgian Society For Swallowing Disorders plaats. Nederlandse logopedist Elske van Liere presenteerde daar haar onderzoek wat zij in 2021 in samenwerking met de NVLF heeft uitgevoerd als onderdeel van het Postgraduaat Dysfagie aan de Arteveldehogeschool in Gent. Tot nu toe was er nog weinig bekend over het gebruik van instrumenteel slikonderzoek door logopedisten in Nederland. Dit onderzoek: Instrumenteel slikonderzoek door logopedisten in Nederland: inventarisatie van het gebruik van Flexibele endoscopische evaluatie van het slikken (FEES) en slikvideo (VFES)’ had als doel hier verandering in te brengen.


Uit de inventarisatie die Elske middels een enquête heeft uitgevoerd, blijkt dat FEES/VFES door 93.35% van de 196 bevraagde logopedisten wordt ingezet, onafhankelijk van de werksetting. Hierbij valt op dat slechts 12.76% het onderzoek zelf afneemt. Bijna tweederde van de logopedisten stuurt de patiënten voor instrumenteel onderzoek door naar elders. In Nederland wordt FEES/VFES gemiddeld 1-5 keer peer jaar door logopedisten ingezet (met enkele uitschieters van 1-10 keer per week in ziekenhuizen). Dit gemiddelde lijkt relatief laag, aangezien deze logopedisten schatten dat tweederde van hun patiënten met dysfagie problemen hebben in de faryngeale fase. Volgens richtlijnen en literatuur is dit een indicatie voor verder instrumenteel slikonderzoek. Een kleine meerderheid van de logopedisten zou graag vaker FEES/VFES inzetten ter sturing van hun behandelplan en het voorkomen van te conservatieve of onveilige adviezen.

Elske concludeert in haar onderzoek dat er aanwijzingen zijn dat VFES/FEES in Nederland mogelijk lager frequent wordt ingezet dan vanuit recente richtlijnen en literatuur wordt aanbevolen. Daarnaast laat dit onderzoek zien dat Nederlandse logopedisten behoefte hebben aan meer scholing op dit gebied en dat er een wens is voor laagdrempeliger instrumenteel slikonderzoek in het belang van de patiënt. Zelfstandig uitvoeren van FEES door logopedisten (zoals beschreven in het consensusdocument ‘FEES door logopedisten’) is mogelijk een oplossing voor knelpunten op gebied van logistiek en belastbaarheid van patiënten.